புது(க்க)விதை..

சும்மா..சும்மா..

மழை!


*
மேகக் குடங்கள்
மோதியதால்..
தளும்பியது நீர்!
மழை!!
-

About this blog

உள்ளதை.. உள்ளபடி!

என்னைப் பற்றி

வலைப்பதிவு காப்பகம்

வருக..வருகவே!

சித்தர்களைப் பற்றி அறிய!